­

I vedtægterne står der:

”Koordinationsudvalget” har det fælles ansvar for byens og aktieselskabets økonomi og koordination af fælles aktiviteter herunder generalforsamling, sommerfest og onsdagsarbejder (hvor opgaver primært anvises af fagudvalgene). ”Koordinationsudvalget” tilrettelægger en løbende dialog mellem fagudvalgene mhp. koordinering og opfølgning på fagudvalgenes ansvarsområder. ”Koordinationsudvalget” varetager byens relationer til Hagfors Kommune og til de omkringliggende lokalsamfund og foreninger. Formanden for ”Koordinationsudvalget” varetager de formelle forhold i relation til dansk og svensk lovgivning samt forhold vedrørende Brunnberg AB, herunder posterne som VD i ”ABs” direktion og formand i ”ABs” bestyrelse. ”Koordinationsudvalget” har et budget til ansættelse af en svensk forretningsfører samt til afholdelse af forberedende møder og generalforsamlinger.

­