­

Medlemmer:

Søren Kodal - Formansbostaden (formand)
Nicholad Kristensen - Jarpan (kasser)
Jens Sheest - Gögen

I vedtægterne stå der:

”Budget- og regnskabsudvalget” varetager byens budgetlægning, betalinger og regnskabsførelse og fastlægger betalingsprocedurer. Kassereren forestår de konkrete procedurer mht. adressekartotek, mailingliste, kontingentopkrævning, betalinger, regnskabsførelse og budgetlægning. Udvalgets formand leder udvalgets aktiviteter. Foreningens kasserer kan også vælges som formand for ”Budget- og regnskabsudvalget”. Betalinger fra andre udvalg sker ved, at faktura til betaling sendes til byens kasserer, som evt. via forretningsføreren i ”AB” varetager den konkrete betaling. Udvalget har et budget til dækning af udgifter ved møder m.v. samt til aflønning af forretningsføreren i ”AB”. Budgettet finansieres af kontingentet, jf. § 6.

­